alt
Завтра Дата: 23.04.19 Начало: 19:00
Ледовый Дворец
Пинск, Беларусь
match
alt
Завтра Дата: 23.04.19 Начало: 19:00
Дворец спорта
Брест, Беларусь
match
alt
Завтра Дата: 23.04.19 Начало: 19:00
Чижовка-Арена
Минск, Беларусь
match
alt
Завтра Дата: 23.04.19 Начало: 19:00
Ледовый Дворец
Барановичи, Беларусь
match